Гадаадын иргэнийг урихад визийн зөвшөөрлөө цахимаар мэдүүлэх шат дараалал

Гадаадын иргэнийг уригч ТА
ГИХГ - Гадаадын Иргэн, Харьяатын Газар
1 https://evisa.mn - сайтад нэвтэрч шаардагдах бичиг баримтийн хуулбарыг хавсаргаж визийн зөвшөөрөл хүснэ.
2 Таны хүсэлтийг цахимаар хянаад шаардлагатай зүйлсийг танд мэйлээр ажлын 3 өдөрт мэдэгдэнэ.
3 Шаардагдах бичиг баримт бүрэн бол танд мэйлээр ажлын 3 өдөрт хариу мэдэгдэнэ.
4 Бүрдүүлсэн бичиг баримтаа манайд биетээр болон шуудангаар илгээн виз зөвшөөрлийн мэдүүлгээ өгнө.
5 Ажлын 3-15 хоногт багтаан уг бичиг баримтын үнэн зөв эсэхийг хянаж нягталсны үндсэн дээр таны хүсэлтийг шийдвэрлэнэ.
6 Визийн зөвшөөрөл бэлэн болсоныг танд мэйл болон мессеж илгээж мэдэгдэнэ.

Мэдэгдэл: Уучлаарай 2020.04.30-ны өдрийг хүртэл визийн зөвшөөрлийн хүсэлт хүлээн авахгүйг мэдэгдэж байна.

Визийн зөвшөөрөл гэж гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага (Гадаадын иргэн, харьяатын газар), эсхүл гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага (Гадаад харилцааны яам)-аас гадаад улсад суугаа Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн газарт болон хилийн боомтод виз олгохыг зөвшөөрч олгосон баримт бичиг юм.