Та байгууллагын шугамаар гадаадын иргэнийг урихдаа материалаа цахим хүсэлтээр мэдүүлэх боломжтой боллоо.
Доорх товчийг дарж шинээр бүртгүүлнэ үү!