Та бүртгүүлэхдээ өөрийн болон байгууллагынхаа мэдээллийг үнэн зөв оруулна уу!
Энэ мэдээллийг цаашид гаргасан хүсэлт бүрт ашиглах болно!

Нэвтрэх, холбогдох мэдээлэл
Таны төлөөлж буй байгууллага
Таны хувийн мэдээллүүд

Утас болон мэйл хаягаар хүсэлт хянан шийдвэрлэх явцыг мэдээллэнэ.
Таныг бүртгүүлсэний дараа ГИХГ-ын системд нэвтрэх нууц үг-ийг мэйл хаягаар тань илгээх болно.